Facebook oldal
2019. szeptember 18.

Kegyeleti Kislexikon

Kegyeleti Kislexikon lapunkon szeretnénk segítséget nyújtani a kegyeleti szolgáltatásban használt gyakori kifejezések megértésében.

Exhuma koporsó: olyan fakoporsó, amelybe az elhunyt földi maradványait helyezik exhumálás esetén.

Exhumálás: egy már eltemetett elhunyt földi maradványainak kiemelése sírból, vagy sírboltból.

Gyászzene: a szertartás kezdetéig hallható zene a megrendelő kérésére.

Halálozási statisztikai lap: egészségügyi intézményben történt halálozás esetén a kórház, lakáson, vagy közterületen történő halálesetnél pedig a temetkezési cég munkatársa tölti ki. A halálozási statisztikai lap a Központi Statisztikai Hivatalnak nyújt tájékoztatást, melynek kitöltése kötelező, a Halotti Anyakönyvi Kivonat kiállításának feltétele.

Halottvizsgálat: a halottvizsgálaton az elhunyt vizsgálatát értjük. Először megállapításra kerül a halál beálltának ténye az ügyeletes orvos, vagy a kórházi orvos által, majd amennyiben ez szükséges, az orvos elrendeli az illetékes kórházban a boncolást.

Halottvizsgálati bizonyítvány: ezen a dokumentumon rögzítik az elhunyt halálozásával, boncolásával kapcsolatos adatokat. 6 példányból áll, a halotti anyakönyvet csak ezen dokumentum birtokában állítják ki.

Kegyeleti közszolgáltatói díjak: a kegyeleti közszolgáltatás körébe az alábbi tételek tartoznak: temetési helyek megváltási és újraváltási díjai, hűtés, sírásás, temetőn belüli szállítás, ravatalozó igénybevételének díja, valamint a temetőfenntartási hozzájárulás. Az előbb felsorolt elemek díjait az adott település önkormányzatának közgyűlése állapítja meg, rendeletben. A díjaktól eltérni nem lehet.

Koporsó bélelés: a koporsó kárpitozását és a hozzá való selyem szemfedelet, valamint a párnát értjük alatta.

Követségi engedély: külföldön elhunyt magyar állampolgár Magyarországra történő szállítása, illetve Magyarországon elhunyt külföldi állampolgár anyaországba szállítása esetén szükséges az illetékes nagykövetségen az engedélyeket beszerezni a szolgáltatáshoz.

Lejárati idő: a temetési hely érvényessége, amelyet követően újraváltás szükséges.

Pompakocsi: temetéskor, az elhunyt, vagy a hamvakat tartalmazó urna szállítására használt elegáns halottszállító gépkocsi.

Rátemetés: egy meglévő, koporsósan betemetett sírba, a már ott nyugvó elhunytra egy újabb elhunytat temetnek.

Rendelkezési jog temetési hely felett: az a személy, aki rendelkezésre jogosult a temetési hely felett.

Rögfogó: a koporsóra terített szatén “paplan”, amely a visszahantoláskor a föld dübörgését tompítja.

Sírjelző: a sír azonosítására használt kereszt, vagy fejfa.

Sírnyitási engedély: exhumálás, valamint koporsós temetés esetén a területileg illetékes állami tisztiorvos (ÁNTSZ) adja ki, engedélyezve (indokolt esetben nem engedélyezve) a sír újbóli megnyitását. Sírboltba történő temetés esetén, amennyiben 25 éven belül történt temetés, abban az esetben kötelező.

Szállító koporsó: kizárólag az elhunyt szállítására alkalmazott fémkoporsó, mely fertőtleníthető.


Újraváltás:
a temetkezési hely érvényességi idejének meghosszabbítása. Díját a helyi rendelet szabályozza.

Urnaleeresztő: selyemből készült urnatartó, melynek segítségével az urnát a sírba eresztik.

Urnaszállító díszdoboz: az urna szállítása, vagy hazavitele esetén használt papírdoboz, mely tartalmazza a hamvakat és a díszurnát.