Általános információk

Általános hasznos információk a teendőkről, szükséges okmányokról

Teendők otthon, illetve intézményen kívül történt halál esetén

 • Telefonon vagy személyesen értesíteni a házi orvost vagy az ügyeletes orvost. (az orvos megállapítja a halálesetet és a szükséges okmányok kitöltése után, engedélyezi az elhunyt elszállítását.)
 • Az ANHUR Kegyeleti kft ügyeletének értesítése (+3630/936-3255), az elhunyt elszállítása érdekében.
 • Rendőrség értesítése:
  • Rendkívüli halál esetén (nem természetes halál bekövetkezésekor, önkezűségre vagy idegenkezűségre utaló jelek esetén)
  • Amennyiben a halott vizsgálatot végző orvos kifejezetten kéri.
 • A temetkezési szolgáltatás megrendelése személyesen valamelyik képviseletünknél, vagy a központi irodánkban.

Teendők kórházban, vagy intézményben történt halál esetén

 • A halálesetről történő értesítés vételét követően fel kell keresni azt az intézményt, ahol a haláleset történt. (az érintett kórházi osztályt majd a pathológiát)
 • Célszerű az elhunyt ruházatát vinni.
 • ANHUR Kegyeleti Kft. érintett kirendeltségének felkeresése a megbízás, valamint a szükséges iratok kitöltése érdekében.Megbízás esetén a szolgáltató a szükséges iratok beszerzése, illetve a kellékek kiválasztása után a megrendelő igénye szerint végzi el a temetkezési szolgáltatást.

Temetés intézéséhez szükséges okmányok

 • Elhalt személyi igazolványa, lakcímkártya.
 • Születési anyakönyvi kivonat. (amennyiben nincs meg beszerzésében, segítünk)
 • Halott vizsgálati bizonyítvány. (orvos állítja ki)
 • Jegyzőkönyv az elhalálozás bejelentéséről.
 • Amennyiben az elhunyt nyugdíjas szükség van a nyugdíjas igazolványára vagy az utolsó nyugdíjfizetést igazoló szelvényére.
 • Külföldi elhunyt esetén az útlevelére.
 • Amennyiben az elhunyt nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, az elhunyt lakhely szerinti polgármesteri hivataltól igazolást lehet kérni a személyes adatokról.

Ezen túlmenően

Ha az elhalt nőtlen vagy hajadon családi állapotú:

 • Bejelentő személyes nyilatkozata, az elhalt apjának családi és utónevére, családi állapotára.
 • Vagy az elhalt születési anyakönyvi kivonata.

Ha az elhalt házas családi állapotú:

 • Túlélő házastárs személyi igazolványa
  A bejelentő személyes nyilatkozata az elhalt apjának családi és utónevére, továbbá az elhalt utolsó házasságkötésének a helyére és idejére.
 • Vagy az elhalt születési anyakönyvi kivonata vagy házassági anyakönyvi kivonatuk.
 • A házastárs személyi igazolvány

Ha az elhalt elvált vagy özvegy családi állapotú:

 • A bejelentő személyes nyilatkozata: Az elhalt apjának családi és utónevére
  Az elhalt utolsó házasságkötésének helyére és idejére
 • Az elhalt volt házastársának halálesete helyére és idejére

   

  A személyes nyilatkozaton túl a hozzátartozó bemutatja:

 • Az elhalt születési anyakönyvi kivonatát
 • A volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát, ha özvegy családi állapotú
  Jogerős bírói ítélet a házasság felbontásáról, ha az elhalt elvált családi állapotú
 • A záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot, amely az előző házasság megszűnését igazolja.